top of page

KO SMO I ŠTA RADIMO?

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna institucija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. Jedan takav program je i naš- geografija. Cilj je upoznati polaznike sa savremenim shvatanjem naučnih dokaza i činjenica u okvirima prirodnih nauka uopšte, sa specifičnim fokusom na geografiju i srodne oblasti.

Realizacija, zanimacija, motivacija, ideja

U prvom jednogodišnjem ciklusu polaznici pohađaju tri seminara (zimski, letnji i jesenji). Tokom tog ciklusa, polaznici stiču teorijska i praktična znanja o opštim pojmovima iz geonauka i upoznaju se sa metodama istraživanja iz datih oblasti, koje će koristiti za realizaciju samostalnih istraživanja. U sledećem jednogodišnjem ciklusu (zimski, prolećni, letnji i jesenji) sledi planiranje, izrada i realizacija samostalnog istraživačkog rada.

Okruženje kao stvoreno za geografe

Svega nekoliko kilometara jugozapadno od Petnice dolazi se do reke Gradac koja je pod posebnom zaštitom zbog izuzetno čiste vode, divlje i očuvane prirode, brojnih pećina i bogate flore i faune. Dalje prema jugu i zapadu, Petnica je okružena vencem Valjevskih planina prosečne visine oko 1200 m, prekrivenih gustim šumama, planinskim livadama i ispresecane brojnim rekama koje su usekle kanjone i slapove.

U neposrednoj blizini objekata Istraživačke stanice nalazi se poznata Petnička pećina. Pećina sadrži raznovrsne forme – dvorane, kanale, pećinsku reku, jezero, razne vrste kamenih ukrasa ali i nalaze faune ledenog doba i tragove boravka čoveka u dalekoj prošlosti. Pored pećine nalazi se ostaci ljudskog naselja starosti preko 7000 godina koji su predmet intenzivnih istraživanja u Istraživačkoj stanici.

bottom of page